تخطي إلى المحتوى
News & Media.

البيانات الصحفية والمنشورات

4 يونيو

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Gruppo San Donato e Generali insieme per una sanità "smart"

30 مايو

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Gruppo San Donato e GKSD, nuovo accordo in Iraq per ospedale di Bassora

7 مارس

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Iraq, Ghribi “Risultato storico, noi apripista per aziende italiane”

Iraq, public hospital will be managed by the Polyclinic San Donato.
12 يناير

البيانات الصحفية - الإنشاءات والهندسة

Iraq, public hospital will be managed by the Polyclinic San Donato

Greenthesis crea Joint Venture con GKSD (società del Gruppo San Donato).
21 ديسمبر

البيانات الصحفية - خدمات الأعمال

Greenthesis crea Joint Venture con GKSD (società del Gruppo San Donato)

Italy’s San Donato to establish hospital of ‘high international standards’ in Libya soon.
20 ديسمبر

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Italy’s San Donato to establish hospital of ‘high international standards’ in Libya soon

Una rete di smart clinic: l’alleanza fra Generali e Gruppo San Donato.
8 نوفمبر

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Una rete di smart clinic: l’alleanza fra Generali e Gruppo San Donato

Gruppo San Donato To Expand European Presence Through The Acquisition Of A Majority Stake In American Heart Of Poland.
25 أغسطس

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Gruppo San Donato To Expand European Presence Through The Acquisition Of A Majority Stake In American Heart Of Poland

Eni e Policlinico San Donato, firmato doppio accordo di cooperazione sanitaria con Egitto e Uganda.
31 يوليو

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Eni e Policlinico San Donato, firmato doppio accordo di cooperazione sanitaria con Egitto e Uganda

Gruppo San Donato: presentazione della nuova corporate governance e del bilancio consolidato 2022.
14 يوليو

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Gruppo San Donato: presentazione della nuova corporate governance e del bilancio consolidato 2022

Cardiochirurgia pediatrica di Palermo, al via la nuova unità del Civico con il San Donato di Milano.
12 يوليو

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Cardiochirurgia pediatrica di Palermo, al via la nuova unità del Civico con il San Donato di Milano

Ghribi vede premier Libia: ''Paese fondamentale per stabilità Mediterraneo''.
10 يونيو

البيانات الصحفية - خدمات الأعمال

Ghribi vede premier Libia: ''Paese fondamentale per stabilità Mediterraneo''

Tra sanità, sfide geopolitiche e giovani. Parla Kamel Ghribi (GKSD).
8 يونيو

البيانات الصحفية - خدمات الأعمال

Tra sanità, sfide geopolitiche e giovani. Parla Kamel Ghribi (GKSD)

Ghribi “Firmata intesa in Iraq, terra di grandi opportunità per Italia”.
7 يونيو

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Ghribi “Firmata intesa in Iraq, terra di grandi opportunità per Italia”

Sace e Gksd Investment Holding valutano sviluppo nuove infrastrutture ad alto impatto sociale in Iraq.
24 مايو

البيانات الصحفية - خدمات الأعمال

Sace e Gksd Investment Holding valutano sviluppo nuove infrastrutture ad alto impatto sociale in Iraq

San Donato investe 125 milioni negli Emirati Arabi per università e smart clinic.
9 مارس

البيانات الصحفية - الخدمات المهنية

San Donato investe 125 milioni negli Emirati Arabi per università e smart clinic

Terremoto, partiti per la Siria gli aiuti del Gruppo San Donato.
13 فبراير

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Terremoto, partiti per la Siria gli aiuti del Gruppo San Donato

Da ospedali a digitale, Gruppo San Donato sigla intesa con l'Iraq.
19 ديسمبر

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Da ospedali a digitale, Gruppo San Donato sigla intesa con l'Iraq

Interparking Italia e GKSD Parking: al via una nuova partnership per la gestione della sosta all’IRCCS Ospedale San Raffaele.
16 ديسمبر

البيانات الصحفية - خدمات الأعمال

Interparking Italia e GKSD Parking: al via una nuova partnership per la gestione della sosta all’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Sanità: cresce l'impegno in Africa del Gruppo San Donato.
5 ديسمبر

البيانات الصحفية - الرعاية الصحية

Sanità: cresce l'impegno in Africa del Gruppo San Donato